Home / 2019 / Tháng Tám

Monthly Archives: Tháng Tám 2019

ĐỌC SÁCH CỔ

Đọc-sách-cổ

Vua Hoàn Công đọc sách ở nhà trên. Có người thợ mộc đang đẽo bánh xe ở nhà dưới,nghe tiếng đọc, bỏ chàng, đục chạy lên thưa vua rằng: – Cả dám hỏi nhà vua đọc những câu gì thế? Hoàn Công nói: Những câu của Thánh nhân. – Thánh …

Xem thêm »