Daily Archives: 14 Tháng Năm, 2020

Chính phủ càng lớn, người dân càng nhỏ

Trong các cuộc tranh luận tại những cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, người ta thường nghe thấy khái niệm “chính phủ giới hạn” hay chính phủ quy mô nhỏ (limited government), xuất phát từ những người bảo thủ của Đảng Cộng hoà. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng là …

Xem thêm »