Home / Binh Pháp / Binh Thư Khác

Binh Thư Khác

Sơ lược về Tướng Uyển

Tướng Uyển còn được gọi là Tân thư, Lý Mộng Dương người nhà Minh đổi thành Tâm Thư, Trương Chú nhà Thanh đổi thành Tướng Uyển. Đây là sách luận bàn về việc dùng binh của thời đại Tam Quốc ở Trung Quốc. Nó gồm có 50 thiên, khoảng 5 …

Xem thêm »