Phiên âm:
Học Gia Cát Vũ Hầu binh thư hữu cảm.
Trường giang lưu thủy khứ
Thanh sơn cao nguyệt huy
Vạn nhân duy hữu nhất
Thiên tải cánh vô thùy

Cảm nghĩ khi đọc binh thư của Gia Cát Vũ Hầu
Nước sông trường giang cuồn cuộn chảy đi
Núi xanh vẫn đứng cho trăng cao soi sáng
Trong vạn người chỉ có duy nhất một
Nghìn năm sau lại càng không có ai như thế nữa.

Dòng nước thời gian chưa bao giờ ngừng chảy. Cuồn cuộn tháng ngày, mang theo vạn dặm phù sa. Ở trên dòng nước ấy, bao nhiêu anh hùng hào kiệt xuất hiện rồi chìm vào quên lãng. Cũng có bao nhiêu danh tích lưu lại sử xanh. Gia Cát Vũ Hầu ghi dấu ấn lại như một thiên cổ đệ nhất hiền tướng, bàn mưu tính kế gây dựng cơ nghiệp cho Thục Hán, cúc cung tận tụy phò tá con côi, đến chết không thay lòng, điều khiển ba quân, phục lòng tướng sĩ, dưỡng sức dân an, xã hội giàu có, tài năng khuynh sơn đảo hải, quỷ khóc thần kinh. Là ngọn núi cao khiến người đời sau chỉ có 2 từ bội phục. Trong muôn vạn người và mãi mãi vạn thế về sau không thể có một người thứ 2 như vậy.

Vô Bích