Home / Lịch Sử / Lịch Sử Việt Nam

Lịch Sử Việt Nam

Trận thủy chiến Thị Nại 1801

Trận Thị Nại 1801, là trận thủy chiến dữ dội nhất, trận thư hùng quyết định, đáng được gọi là “Võ công đệ nhất” trong thời trung hưng của nhà Nguyễn. Trận chiến xảy ra nơi đầm Thị Nại. I. Đầm Thị Nại Đầm Thị Nại, có tên chữ là …

Xem thêm »