Home / Lịch Sử / Thế Giới Cận Đại

Thế Giới Cận Đại

Bài chọn lọc – “Qua cầu rút ván”: Số phận giáng xuống những người theo Đảng Cộng sản Trung Quốc hành ác

Đảng cộng sản Trung Quốc đàn áp người dân Tháng 12 năm 1948, ông Hồ Thích Phi, cựu Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ (từ năm 1938 đến 1942), đã phải đối mặt với một quyết định khó khăn. Cả Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vốn đã cho …

Xem thêm »