Cổ cầm hay dao cầm, chính là dao trong tiêu dao, khi nói đến học vấn của người quân tử. Xửa bậc thánh nhân dùng nhạc để trị quốc, gảy khúc dao cầm mà thiên hạ thái bình. Âm nhạc có tác dụng điều hòa khí độ và tâm thái con người, khiến cho người nghe trở về trạng thái trung hòa, vui buồn đều vừa độ, không thái quá. Không thái quá thì mọi thứ đều tốt đẹp.

Chúng ta cùng thường thức bản cầm này của cầm nhân tên Duy nhé!

Văng vẳng bên tai một tiếng không
Vạn dặm trời thu sáo sổ lồng
Trong vòng thiên địa đời mở mịt
Ngoài tầng hoàn vũ khán chân long

Vơ vẩn sơn hà xưa đã ngán
Réo rắt cung thương tiếng sợi đồng
Âm vang muôn điệu lòng bơ bải
Khắc khoải vô cùng một tiếng không

Thơ: Vạn Lý Khách