Home / Quân Sự / Sức Mạnh Quân Sự

Sức Mạnh Quân Sự

Tương quan các nước có phụ thuộc vào một yếu tố: Dựa trên một nền tảng bối cảnh lịch sử lâu dài.

Sức mạnh quân đội Mỹ năm 2020

Hải quân Hoa Kỳ tập trận trên Thái Bình Dương Tổng thống Mỹ – ông Donald Trump đã từng nhấn mạnh: Sức mạnh quân sự nước Mỹ trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông sẽ được gia tăng đáng kể. Ông Trump nói: “Chúng ta đang có một cuộc tăng …

Xem thêm »