Home / Sức Mạnh Toàn Cầu / Sức Mạnh Quân Sự

Sức Mạnh Quân Sự

Tương quan các nước có phụ thuộc vào một yếu tố: Dựa trên một nền tảng bối cảnh lịch sử lâu dài.

Hải quân các nước: Hải quân Singapore

Hải quân là một lực lượng quân đội không thể thiếu trong lực lượng quân đội các nước có đường bờ biển trong quân sự hiện đại. Sở hữu một lực lượng hải quân đủ mạnh, các nước sẽ có rất nhiều lợi thế trong các cuộc xung đột, tranh …

Xem thêm »

Hải quân các nước: Hải quân Việt Nam

Hải quân Việt Nam

Ngoại trừ các nước không có đường bờ biển như Mông Cổ, Lào, Buhtan,…. thì đường biển ngày nay trở thành một lợi thế không thể xem nhẹ của tất cả các nước. Vận tải, chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu, tài nguyên khoáng sản, dầu mỏ, khí đốt, …

Xem thêm »