Ta cần gì đâu?

Ta cần gì đâu trong đời đây
Tháng năm chẳng chóng lại thành chầy
Đói tìm ăn lấp cho xong bữa
Khát tìm nước uống cũng thành khuây

Nhơn nhở long đong tầm Đại Đạo
Phất phơ thủng thẳng chửa sum vầy
Ngơ ngẩn ngán ngao lòng lữ xứ
Ẩm trà nhìn ngắm gió với mây

Ta chẳng cần chi thế gian này
Xưa đà đã ngán một cuộc say
Ta để hồn ta phơ phất hát
Tháng năm góp lại một gang tay

Nông Dân Dép Xốp