Home Tags Dự ngôn

Tag: Dự ngôn

Bí mật dự ngôn Lưu Bá Ôn: Kiếp nạn nhân loại...

0
Trong những lời dự đoán mà lịch sử để lại, dự đoán rõ ràng nhất và chính xác nhất ứng với...

Bản thảo bí mật của Newton dự ngôn về ‘một điều...

0
Vào thế kỷ 17, nhà khoa học vĩ đại Isaac Newton dễ dàng đề xuất ra “Định luật vạn vật hấp...

Giải mã dự ngôn – Hoàng Phách thiền sư thi (P2)

0
Hoàng Phách thiền sư thi gồm 14 bài thơ, đã dự ngôn về các đại sự lịch sử từ đời Minh...

Giải mã Dự Ngôn – Hoàng Phách thiền sư thi (P1):

0
Hoàng Phách thiền sư thi gồm 14 bài thơ, đã dự ngôn về các đại sự lịch sử từ đời Minh...

Tiên tri Nostradamus nói rõ “Trời diệt Trung Cộng” (P.3): Ôn...

0
Sự diệt vong của ĐCSTQ đã tồn tại trong rất nhiều tiên tri, bất kể là dự ngôn phương Đông hay...

Tiên tri Nostradamus nói rõ “Trời diệt Trung Cộng” (P.1): Con...

0
Sự diệt vong của ĐCSTQ đã tồn tại trong rất nhiều tiên tri, bất kể là dự ngôn phương Đông hay...

Giải tiên tri «Mã Tiền Khóa» của Gia Cát Lượng

0
Có một điểm thú vị trong nền văn minh nhân loại lần này, chính là các Dự ngôn từ Đông sang Tây...

Bài Hay