Home / Trái Đất Chúng Ta / Môi Trường Sống

Môi Trường Sống

Cán bộ Trung Quốc phải thốt lên “Đúng là tạo nghiệt mà, thật sự đã chết quá nhiều người rồi! “

(Ảnh chụp màn hình video: https://youtu.be/iVoAe0OseG4). Cán bộ tiểu khu Tự quản ở Vũ Hán – Trung Quốc phải thốt lên ‘Đúng là tạo nghiệt mà, thật sự đã chết quá nhiều người rồi! Có một cấp nhỏ nhất, bán chính thức trong các cấp hành chính ở Trung Quốc …

Xem thêm »