Việt Nam

162 họa tiết trên Cửu Đỉnh triều Nguyễn

Lời tòa soạn: Biểu hiện cao quí nhất của nhà Nguyễn là Cửu Đỉnh tức là chín cái đỉnh đồng không nắp tích tụ linh khí. Cửu Đỉnh được vua Minh Mạng cho đúc năm 1835 và khánh thành năm 1837, đặt trước Hiển Lâm Các, đối diện với Thế …

Xem thêm »

Tản mạn Việt Nam – Một lời hứa

Phil-Seymour-Một lời hứa

Phil Seymour là trung sĩ của Đại đội C, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn TQLC, Sư đoàn TQLC 1 của Hoa Kỳ, ông đến Việt Nam vào tháng 12 năm 1966 và đã bị thương chỉ 1 tháng sau đó. Tháng 6 năm 1967, Phil đóng quân ở một đảo …

Xem thêm »

Việt Nam cố sự – Ký ức về cụ Phan-Bội-Châu

Cụ Phan Bội Châu

Cố GS Nguyễn-Thiệu-Lâu Cụ Phan Bội Châu Cách đây thấm thoát đã hai mươi năm rồi (1), tôi có ở Huế, nhà ở trên dốc Bến Ngự, gần nhà cụ Phan.Tôi đã được cụ cho hầu chuyện nhiều lần.Trước đây, mười mấy năm, tôi có dịp vào Huế, có lên …

Xem thêm »

Tản mạn Việt Nam: Người Việt đầu thế kỉ 20 trong hồi ký của một vị Toàn quyền Đông Dương

Hà Nội xưa

Nhằm cung cấp thêm một tài liệu về người Việt trong giai đoạn thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20, dưới đây là một vài trích đoạn trong cuốn “Xứ Đông Dương” của vị Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer. Những cuốn sách viết về lịch sử Việt Nam của người Trung …

Xem thêm »