Home / Trái Đất Chúng Ta / Việt Nam văn hiến

Việt Nam văn hiến

Tản mạn Việt Nam: Người Việt đầu thế kỉ 20 trong hồi ký của một vị Toàn quyền Đông Dương

Hà Nội xưa

Nhằm cung cấp thêm một tài liệu về người Việt trong giai đoạn thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20, dưới đây là một vài trích đoạn trong cuốn “Xứ Đông Dương” của vị Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer. Những cuốn sách viết về lịch sử Việt Nam của người Trung …

Xem thêm »