Home / Văn Đàn / Thư từ – Diễn Thuyết

Thư từ – Diễn Thuyết

Mỹ: Thông điệp Liên bang năm 2020

Tác giả: Tổng thống đương nhiệm Donald Trump Trong bối cảnh tranh chấp đảng phái, liên tiếp các cuộc điều tra, luận tội, chỉ trích, cáo buộc dồn dập mà đich ngắm là Tổng thống đương nhiệm ngay sau khi kết quả bầu cử Tổng thống được công bố năm …

Xem thêm »