Home / Văn Đàn / Thi ca

Thi ca

Cổ nhân coi trọng sự thuần chính trong âm nhạc

Văn hóa truyền thống phương Đông có nội hàm vô cùng thâm sâu, trong đó nhân tố “chính” được nhắc đến rất nhiều, và là nhân tố vô cùng quan trọng trong mọi mặt của cuộc sống. Trong nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng cũng vậy, thuần …

Xem thêm »

Tình bằng hữu

Lý Bạch - Uông Luân

Lý Bạch tự Thái Bạch có viết: Lý Bạch – Uông Luân Lý Bạch thừa chu tương dục hành,Hốt văn ngạn thượng đạp ca thanh.Đào hoa đàm thuỷ thâm thiên xích,Bất cập Uông Luân tống ngã tình. Dịch nghĩa Lý Bạch cưỡi thuyền sắp sửa ra điBỗng trên bờ giếng …

Xem thêm »