Trang Tin Quân Sự Mở Nét lấy làm vinh dự vì có thể được là một diễn đàn trao đổi thông tin và bình luận về các vấn đề liên quan đến quân sự trên thế giới. Đó cũng là niềm đam mê và vui thích của chúng tôi.

Càng vinh hạnh hơn thế là nhận được sự ủng hộ của bạn đọc gần xa, những đóng góp ý kiến và bài viết của quý hữu gần xa, mang đến những góc nhìn đa chiều và rộng thêm kiến thức.

Chúng tôi làm trang tin với sở nguyện là tôn trọng sự thực, cởi mở trong nhận thức, và dù đưa tin về lĩnh vực quân sự và chiến tranh, thì chúng tôi lại không hề có chút mong muốn nào về những xung đột trên thế giới. Thế giới đủ rộng để chúng ta có thể sống tốt đẹp cùng nhau.

Không nặng về phê phán, không đi vào tranh đấu hơn thua, cùng cởi mở để trau dồi tri thức.

Rất mong quý độc giả thông cảm và ủng hộ

Mọi góp ý và bài viết xin gửi về:
quansumo.net@gmail.com
https://www.facebook.com/quansumo.net