Bầu trời lớn thênh thang vô tận
Vũ trụ thiên chẳng giận gì ai
Người đời hết oán lại ai
Hết yêu lại ghét hết hài là bi
Trăm năm còn lại những gì?
Phong quang chi giọt lệ vì nhân sinh
Kiêu căng mua lấy bất bình
Oán ân không dứt cõi tình phôi pha
Thu sang có biết lòng ta
Mong cho nhân thế thái hòa thiên niên
Cầu danh lợi, ước bạc tiền
Là mang thêm lấy ưu phiền mai sau
Cười ai kinh sử thông làu
Vì chưa đắc độ cũng sầu gian truân
Nhân gian vạn dặm phù vân
Trường giang sóng cuộn hồng trần tiêu tan

Vạn Lý Khách