Home / Xử Thế

Xử Thế

Ai là người thông minh nhất?

Ai thông minh nhất - Socrates

Để từ chối lời nhận xét của Chúa rằng mình là người thông minh nhất thế giới, nhà triết học nổi tiếng Socrates quyết định đi tìm người thay thế ông.  Kellerfon là một người bạn rất thân của Socrates. Một ngày nọ, anh cố tình chạy đến Đền thờ …

Xem thêm »

Truyện Ngu Thuấn

Ngu Thuấn

Tương truyền thời đại Tam Hoàng – Ngũ Đế, đạo đức con người cao thượng mà thiên hạ thái bình. Vua Nghiêu là người tu Đạo, dạy dân bằng đạo đức mà thiên hạ thịnh trị được suốt 100 năm vua ở ngôi. Xét thấy con của mình không có …

Xem thêm »