Home / Xử Thế / Trị Quốc

Trị Quốc

Chính phủ càng lớn, người dân càng nhỏ

Trong các cuộc tranh luận tại những cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, người ta thường nghe thấy khái niệm “chính phủ giới hạn” hay chính phủ quy mô nhỏ (limited government), xuất phát từ những người bảo thủ của Đảng Cộng hoà. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng là …

Xem thêm »

Truyện Ngu Thuấn

Ngu Thuấn

Tương truyền thời đại Tam Hoàng – Ngũ Đế, đạo đức con người cao thượng mà thiên hạ thái bình. Vua Nghiêu là người tu Đạo, dạy dân bằng đạo đức mà thiên hạ thịnh trị được suốt 100 năm vua ở ngôi. Xét thấy con của mình không có …

Xem thêm »

ĐỌC SÁCH CỔ

Đọc-sách-cổ

Vua Hoàn Công đọc sách ở nhà trên. Có người thợ mộc đang đẽo bánh xe ở nhà dưới,nghe tiếng đọc, bỏ chàng, đục chạy lên thưa vua rằng: – Cả dám hỏi nhà vua đọc những câu gì thế? Hoàn Công nói: Những câu của Thánh nhân. – Thánh …

Xem thêm »