Home / Xử Thế / Trị Quốc

Trị Quốc

Truyện Ngu Thuấn

Ngu Thuấn

Tương truyền thời đại Tam Hoàng – Ngũ Đế, đạo đức con người cao thượng mà thiên hạ thái bình. Vua Nghiêu là người tu Đạo, dạy dân bằng đạo đức mà thiên hạ thịnh trị được suốt 100 năm vua ở ngôi. Xét thấy con của mình không có …

Xem thêm »

ĐỌC SÁCH CỔ

Đọc-sách-cổ

Vua Hoàn Công đọc sách ở nhà trên. Có người thợ mộc đang đẽo bánh xe ở nhà dưới,nghe tiếng đọc, bỏ chàng, đục chạy lên thưa vua rằng: – Cả dám hỏi nhà vua đọc những câu gì thế? Hoàn Công nói: Những câu của Thánh nhân. – Thánh …

Xem thêm »

Cách dùng pháp luật

Thị-trưởng-thành-phố-New-York-–-ông-Fiorello-LaGuardia

Dưới đây là giai thoại về một nhân vật có thật trong lịch sử – thị trưởng thành phố New York Fiorello LaGuardia – người được ca ngợi là ‘ngài thị trưởng vĩ đại nhất’ trong lịch sử nước Mỹ. Mùa đông năm 1935 là khoảng thời gian mà nền kinh …

Xem thêm »

Can gì mà phá đi

Tử Sản – Nhiên Minh Câu chuyện xả ra ở nước Trinh thời Xuân Thu thế kỷ thứ 6 TCN. Tử Sản làm quan Chính Khanh, đứng đầu trong quan lại xử lý chính sự quốc gia. “Dân nước Trịnh thường hay đến trường học thôn quê để nghị luận …

Xem thêm »