Home / Xử Thế / Dạy Con Có Nghĩa

Dạy Con Có Nghĩa

Thân đại nhân Thân Nhân Trung có câu: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Nuôi dạy con trẻ nên người không chỉ là việc cha mẹ cần làm, nên làm cho gia đình, mà cũng là có trách nhiệm với đất nước và nhân loại.

Dạy con có nghĩa: Buổi họp phụ huynh

Dạy con có nghĩa - Buổi họp phụ huynh

Đúng 7 giờ sáng, các phụ huynh có mặt ở phòng họp, kí tên điểm danh xong thì tìm đúng ghế của con mình ngồi xuống. Có thể nhận ra rằng tất cả mọi người đều chú ý ăn mặc chải chuốt đầu tóc, nhìn quần áo ai cũng là lượt, …

Xem thêm »

Gia huấn ca – Nguyễn Trãi: Phần I

Gia huấn ca

Nguyễn TrãiGIA HUẤN CA Lời Mở Đầu 1 . Đặt quyển sách, vắt tay nằm nghỉ,Hễ làm người dạy kỹ thì nên,Phấn son cũng phải bút nghiên,Cũng nhân tâm ấy há thiên lý nào. Dạy Vợ Con 5. Nhân thong thả lựa vần quốc ngữ,Làm bài ca dạy vợ nhủ …

Xem thêm »