Home / Xuất Thế

Xuất Thế

Thế giới tu Đạo huyền bí. Từ xa xưa vẫn lưu truyền nhiều truyền thuyết ở dân gian. Những gì nhân thế được truyền thừa lại, những thành tựu vô cùng sâu sắc, thì chỉ có thể đi tìm hiểu mới biết được.

Khổng tử nghe Lão Tử luận Đạo

Khổng-tử-và-Lão-tử

Khổng Tử từng đến kinh đô nước Chu, thỉnh giáo Lão Tử về Lễ chế. Một ngày, Khổng Tử cưỡi một chiếc xe cũ do trâu kéo, lắc la lắc lư tiến vào thành Lạc Dương – kinh đô của nước Chu. Ông đi lần này mục đích là để …

Xem thêm »

Trương Tam Phong hồi sinh sau khi chết 7 ngày, để lại dự ngôn chuẩn xác về vận mệnh thiên hạ

Trương-Tam-Phong

Trương Tam Phong Trương Tam Phong là vị cao thủ võ lâm sáng lập Thái Cực Quyền và phái Võ Đang lừng lẫy. Cuộc đời ông đã ghi vào lịch sử rất nhiều Thần tích, khắc hoạ hình tượng về vị Tiên sống giữa nhân gian.  Sách “Thái Cực Quyền” (Taichi Chuan) …

Xem thêm »